Home
News - Новини
Prevention
CHOICE - ВИБІР

HIV/AIDS - ВІЛ/СНІД

Safety - Безпека

Research - Досліди

Partners - Партнери
Photos - Фотоісторія
Humor - Гумор
About us - Про нас
Feedback - Відгуки
August 2012 - №7 Archive
Уроки безпеки

Злочинність та шляхи її профілактики

Щороку міліція Чернігова реєструє біля 20 тисяч звернень громадян, повідомлень представників підприємств, установ та організацій про факти протиправних (злочинних) дій щодо них. А яке реальне число людей, котрі в тій чи іншій мірі стали жертвами злочинців?

Британські кримінологи вважають, що в їх країні зареєстрована злочинність становить 26 % від реально існуючої, тобто латентними (незареєстрованими) залишається 74 % злочинів.

Отже, якщо застосувати британський коефіцієнт, то помноживши наявне число на 4 ми й отримаємо статистику, більш наближену до реального життя.

Ціна злочину – це значно більше, ніж вартість втраченої речі чи витрати на лікування, вже не кажучи про людське життя.

Злочин наносить шкоду:

l людям (жертвам злочинів), котрі страждають фізично, емоційно та фінансово;

l сім’ям, які розділяють біль рідного, що став жертвою злочину;

l державі, що утримує правоохоронну , судову та систему виконання покарань;

l суспільству, де злочин породжує атмосферу недовіри та страху, призводить до втраченої генерації.

Чи можливо вирішити проблему злочинності? Повністю це, поки що, не вдалось жодній країні, але існують шляхи до зменшення гостроти цієї проблеми. Для цього потрібно, насамперед, зрозуміти природу (корені) явища.

На мій погляд, головними  генеруючими чинниками злочинності є:

1)   генетична (біологічна) схильність певних людей до скоєн­ня злочинів (5 – 15 % від  статистики злочинності).

2)   соціальні умови, оточення, середовище (20 – 30 %).

3)   юридична необізнаність, віктимна поведінка потенційної жертви (15 – 25 %).

4)   наркотики та явища, з ними пов’язані (20 – 40 %).

5)   інші фактори (біля 15 %).

 

Складовими успішної протидії злочинності є:

·    позитивні економічні та соціальні досягнення (високий рівень добробуту та низький рівень безробіття);

·    прагматичне законодавство;

·    дієздатність та соціальна направленість правоохоронної системи;

·    наявність ефективних освітніх програм профілактики злочинності та наркоманії.

Наведені в цьому розділі судження та поради є результатом роботи автора в міліції та досвіду київських правоохоронців. Вони не є панацеєю від проблеми, а лише шляхом до зменшення ризику. Разом із тим, дотримано лікарського принципу “не нашкодити”.

 

Урок: "Обережно -злочин"

(витяг з Програми "Вибір")

 Мета

·        Учні розумітимуть поняття злочину;

·        Учні усвідомлюватимуть соціальні наслідки злочину;

·        Учні уникатимуть ризикованої поведінки, яка може призвести до кримінальної відповідальності або ж зробить жертвою злочину.

 Структура уроку 

№ п.п.

Назва активності

Час в хвилинах

1.

Повторення матеріалу попереднього уроку та правил гри 

4

2.

Поняття та види злочинів. Кримінальна відповідальність 

12

3.

Наслідки скоєння злочинів 

10

4.

Безпечна поведінка 

16

5.

Домашнє завдання 

3

 Особливості уроку 

В ході даного уроку тренери повинні уникати залякування учнів, натомість - робити акцент на їх свідомому розумінні кримінальної відповідальності, як ймовірного наслідку ризикованої поведінки. 

Матеріальне забезпечення 

·        Дошка та крейда;

·        чотири листи ватману та фломастери;

·        правила гри;

·        фотоапарат (використовувати з дозволу учнів);

·        дрібні призи для учнів. 

Підготовка до уроку 

·        Підготувати класну кімнату для заохочення інтерактивного спілкування; по можливості учні мають розміщуватись по колу, щоб вони могли бачити один одного;

·        переглянути план, особливості та мету уроку. 

Активність 1. Повторення матеріалу попереднього уроку – 4 хв.

____________________________________________________________________________

Завдання:

·        засвоєння учнями матеріалу попереднього уроку;

·        перевірка домашнього завдання.

____________________________________________________________________________

 Що робити: 

Провести опитування:                - тренери запитують учнів:

1) що вони вивчали на попередньому занятті?

2) Чому ми відносимо тютюн та алкоголь до наркотичних речовин?

3) Чому алкоголь та тютюн є легалізованими (дозволеними)?

 Запитати учнів:                            - тренери запитують учнів про відгуки їх батьків щодо   попередніх уроків; 

-  оголошують тему та мету уроку. 

Активність 2. Поняття злочину, видів злочинів та кримінальної відповідальності – 12 хв.

____________________________________________________________________________

Завдання:

·        розуміння учнями поняття злочину та наслідків злочину;

·        розуміння учнями кримінальної відповідальності.

____________________________________________________________________________ 

Що робити:

 Звернутись до учнів:                  -  тренери стисло розповідають учням про ймовірні     перешкоди на їх життєвому шляху (наркотики, ВІЛ/СНІД, екологічні проблеми, злочинність).

- пропонують учням дати визначення поняття «злочин».

(Злочин - це протиправна дія або без діяння, відповідальність за які передбачена кримінальним кодексом).

Задати запитання:                       - тренери запитують учнів: 

1)   які вони знають види злочинів?

    (Крадіжка, грабіж, розбій,  хуліганство, зґвалтування, нанесення тілесних ушкоджень, вбивство…).

2)   які бувають покарання за скоєні злочини?

(Штраф, громадські роботи, позбавлення волі…)

3)   вік кримінальної відповідальності?

(Загальний - 16 років, разом з тим за такі злочини як крадіжка, грабіж, розбій, зґвалтування, хуліганство, вбивство та ряд інших - з 14 років). 

Пояснити учням:                         - тренери пояснюють учням поняття крайньої необхідності відповідно до ст. 39 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода. Таким чином, крайня необхідність - це вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою усунення загрожуючої небезпеки, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунена іншими засобами і якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена)

-  пояснюють суть та особливості необхідної оборони відповідно до ст. 36 Кримінального кодексу України (необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони. Звідси випливає, що необхідна оборона - це правомірний захист правоохоронюваних інтересів особи, суспільства або держави від суспільна небезпечного посягання, викликаний необхідністю його негайного відвернення чи припинення шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, що відповідає небезпечності посягання і обстановці захисту); 

-  тренери пояснюють учням, що крайня необхідність та необхідна самооборона передбачені не лише Кримінальним кодексом України, а й Кодексом України про адміністративні порушення; 

Навести приклади:                     - тренери надають учням приклади крайньої необхідності: 

·      водій щоб уникнути аварії порушує правила дорожнього руху;

·      під час пожежі зносить будова через яку може розповсюджуватись вогонь; 

- тренери надають учням приклади необхідної оборони: 

·      застосування насильства до нетверезого водія, який створює аварійну обстановку;

·      застосування насильства до матері, яка відмовляється годувати свою новонароджену дитину. 

Зробити акцент:                            - необхідною обороною можуть вважатись лише дії в момент загрози і, ні в якому разі, коли загроза минула, бо це буде розцінюватись як помста. 

Активність 3. Наслідки скоєння злочинів – 10 хв.

____________________________________________________________________________

Завдання:

·        пояснити учням комплекс наслідків скоєного злочину;

·        пояснити відповідальність порушника за наслідки скоєного злочину.

____________________________________________________________________________

 Що робити:

Звернутись до класу:                - тренери запитують учнів про те, кому наносить шкоду     злочин; 

- тренери занотовують на дошці варіанти відповіді;

- тренери узагальнюють відповіді: «Отже ми бачимо, що злочин наносить шкоду людині (жертві злочину), сім’ї жертви злочину (сім’я страждає матеріально та психологічно), державі (витрати на лікування, правоохоронну систему), суспільству (злочин породжує атмосферу страху та недовіри) та, власне, і самому злочинцю та його сім’ї (ув’язнення, страх, компенсація збитків, відчуття провини). 

Групова робота:                           - тренери ділять клас на групи (бажано не більше шести учнів в групі); 

-  зачитують фабулу злочину : «Дев’ятикласник Олексій, який мав конфлікті відносини з адміністрацією школи, підмовив своїх друзів і в нічний час, після вживання спиртних напоїв, вони зробили «залп» камінням по шкільним вікнам. Школі завдано прямих збитків на суму 2500 гривень. Ім’я «героїв» встановив співробітник міліції у справах дітей».

- кожна група отримує завдання на протязі 3 хвилин написати на аркуші ватману від одного до трьох негативних наслідків даного злочину (хуліганство): 

1) перша група – для школи;

2) друга група – для держави;

3) третя група – для суспільства;

4) четверта група – для порушників. 

-  Тренери пропонують учням обмінятись по колу ватманами з інформацією та на протязі однієї хвилини доповнити власним коментарем; 

-  продовжити вказане завдання доки ватмани не повернуться до команд, які розпочинали вказане завдання. 

Заслухати результати:                - тренери пропонують представникам груп оголосити наслідки злочину у відповідній категорії; 

-  тренери узагальнюють інформацію: «Отже, ми бачимо, що злочин наносить шкоду людині (жертві злочину), сім’ї жертви злочину (сім’я страждає матеріально та психологічно), державі (витрати на лікування, правоохоронну систему), суспільству (злочин породжує атмосферу страху та недовіри) та, власне, і самому злочинцю та його сім’ї (ув’язнення, страх, компенсація збитків, відчуття провини). Враховуючи потенційну шкоду, яку несе злочин на різних рівнях, дуже важливим є попередження злочинів та одна з її складових – безпечна поведінка. 

-  Тренери дякують учням за активну групову роботу та пропонують розглянути наступне питання.

Активність 4. Безпечна поведінка – 16 хв.

____________________________________________________________________________

Завдання:

·        пояснити учням суть віктимної поведінки;

·        навчити учнів елементам безпечної поведінки.

____________________________________________________________________________ 

Що робити: 

Звернутись до класу:                   - тренери розповідають учням, що ніхто не може дати 100% гарантії безпеки, разом з тим, один вид поведінки може зменшити вірогідність стати жертвою злочину, а інший – навпаки значно збільшить цю вірогідність. Саме таку поведінку називають «віктимною» (від анлійського слова «victim» – жертва)

- тренери наводять приклади віктимної поведінки: демонстрація крупної суми грошей, залишення без нагляду велосипеда, перебування в безлюдних місцях в нічний час, і т.д.; 

Розповісти учням:                       - тренери розповідають учням, що при дотриманні певних правил поведінки людина може значно зменшити вірогідність споєння злочину відносно себе чи свого майна (не стати жертвою злочину); 

-  тренери розповідають учням про основні правила безпечної поведінки в квартирі та в громадських місцях (на вулиці, в парку, магазині, кінотеатрі): 

1) в квартирі:

-   міцні двері та надійні замки;

-         грати на вікнах першого поверху;

-         не відкривати двері стороннім;

-         та інші правила. 

2) в громадському місці:

- не грати в азартні ігри;

- уникати „фахівців” зі зняття порчі;

- тримати гаманці та цінності у внутрішніх кишенях;

- та інші правила. 

Примітка: більш детальна інформація щодо безпечної поведінки розміщена в додатку №7 

Залучити учнів:                           - тренери залучають учнів до обговорення безпечної поведінки, в тому числі: 

1)   як зберегти в безпеці квартиру;

2)   профілактика кишенькових крадіжок;

3)   як не стати жертвою шахраїв;

4)   як не стати жертвою пограбування. 

- тренери підводять підсумки обговорення та дякують учням за їх участь.

Активність 5. Домашнє завдання – 3 хв.

____________________________________________________________________________

Завдання:

·        залучення учнів до активної участі в програмі;

·        забезпечення більшої ефективності програми.

____________________________________________________________________________

 Що робити:

 Запропонувати завдання:          - обговорити заняття з друзями; 

-  обговорити матеріал уроку «Обережно злочин» з батьками. 

Подякувати учням:                     - тренери дякують учням за участь в грі «Вибір»;

-  оголошують тему та дату наступного уроку програми.

Повний варіант Програми "Вибір"

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CopyRight © 2002, Valeriy Ryabukha Design © 2002, Pavel Los